L'édito - Hiver 2019La France continentale est entrée dans une crise sociétale insolite et tenace à travers le mouvement des « gilets jaunes ». Celui-ci, curieusement, épargne largement la Corse dans son mode d’expression.
Notre île, qui est portant répertoriée comme le territoire Français le plus durement frappé par la précarité, regarde avec lassitude et désintérêt tous ces Samedis agités, comme si tout cela ne la concernait pas : à croire que nos compatriotes ont compris depuis longtemps que les grands changements ne peuvent résulter que de solutions globales, résultant de la prise en main par les femmes et les hommes des différents territoires de la République, de leur propre destin, au plan économique, social et culturel.

En décembre, les Corses ont accompagné à sa dernière demeure, le Docteur Edmond Simeoni, figure charismatique, et grand défenseur historique de la communauté corse, de sa langue et de sa jeunesse. Sa parole, qui ne manquait pas de se faire entendre dans les moments difficiles de notre histoire contemporaine, manquera cruellement. En hommage à sa vie exemplaire, le conseil municipal de Lumiu a décidé à l’unanimité que le groupe scolaire du village, dont la réalisation est proche, portera son nom.

Dans le même temps, à l’aube de la dernière année de sa mandature, notre municipalité a déjà atteint les objectifs majeurs programmés lors de son élection. Dès lors, avec Etienne Suzzoni, notre Maire, nous évoquons désormais les objectifs et ambitions de la période 2020-2026 : une nouvelle tâche immense s’annonce, nous y reviendrons largement le moment venu.

Chères Lumiaises, Chers Lumiais, nous vous souhaitons une bonne fin d’hiver, et un invincible printemps.
A toutes et à tous, bonne santé et bonne route.A Francia cuntinentale hè intrata ind'una crisa sucietale insolita è tenace attraversu u muvimentu di " i curpetti gialli". Quellu quì, franche largamente, di manera curiosa, a Corsica ind'u so modu di spressione. A nostr'isula, chì hè purtantu raperturiata cum'è u tarritoriu francese u più toccu da a precarità, fideghja cù fiacchezza è svantaggiu, tutti sti sabbati ciambastrati, cum'è si tuttu issu scumbugliu, ùn li cuncernerebbe micca : da crede chì i nostri cumpatriotti anu capitu dipò un pezzu chì i cambiamenti maiò ùn ponenu solu risultà di suluzione glubale, risultante di l'agguantata di donne è d'omi di i sfarenti tarritorii di a Repubblica, di u so propiu distinu, à u pianu ecunomicu, suciale è culturale.

Di dicembre, i corsi anu accumpagnatu ind'u so ultimu restale, u Duttore Edmond Simeoni, figura carismatica, è gran difensore storicu di a cumunità Corsa, di a so lingua è di a so giuventù. A so parola, ch'ùn mancava di fassi sente indè mumenti difficiuli di a nostr'isula cuntempuranea, mancarà crudelmente.

In umaggiu à a so vita esemplare, u cunsigliu municipale di Lumiu hà decisu, à l'unanimità, chì u gruppu sculare di u paese, chì à rializazione hè vicina, purtarà u so nome.

In listessu tempu, à l'alba di l'ultim'annata di a u so mandatu, a nostra municipalità hà diggià rializatu l'obiettivi maiò prugrammati mentre a so elezzione. In cunsequenza, incù Etienne Suzzoni, u nostru merre, evuchemu oramai L'obiettivi è ambizione di u periodu 2020-2026 : una nova è immensa incumbenza s'annunce, ne riparlaremu in tempi vulsuti.

Care Lumiacce, Cari Lumiacci, vi prighemu una bona fine d'invernu è un invincibile veranu.
À tutt'è à tutti, bona salute è bona strada.


Jean Paolini,
1er Adjoint
1mu AgiuntuInscription à la newsletter